29. marts: Slow Food København-Nordsjælland, Generalforsamling 2011

posted in: Arrangementer | 0

Så er det tid til den årlige generalforsamling i Slow Food Convivium København Nordsjælland. Det foregår tirsdag den 29. marts 2011 kl. 17 i Rundskuedagens Plejecenter, Vesterbro. Vi i bestyrelsen glæder os til at se så mange som muligt.

Der bliver mulighed for at smage god hverdagsmad fra et af Københavns bedste plejehjemskøkkener og for at høre om, hvordan arbejdet i Slow Food går. Vi håber også der kommer gode ideer fra medlemmerne til det videre arbejde for god, ren og retfærdig mad. Forslag til foreningen skal være formanden i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.

Program for tirsdag 29.marts 2011
Kl. 17 Generalforsamling – der bliver serveret kaffe og kage, og der er mulighed for at købe øl – se dagsorden jf vedtægterne nedenfor.
Ca. kl. 18.45 Skuespillerinde Anne Marie Helger og klarinettist Jeppe Helweg giver et nummer.
Ca. kl. 19.30 aftensmad lavet af kokkene fra Rundskuedagens Plejecenter, der har modtaget Københavns Madhus pris for Det fuldendte måltid de seneste to år. Forstander Jo Helvad fortæller om holdninger til mad og måltider på centeret. Pris for aftensmaden: 75 kr., og der er mulighed for at købe drikkevarer.

Mange glade hilsner fra Bestyrelsen af Slow Food Convivum København-Nordsjælland
Katrine Klinken, formand for foreningen/conviviumleder, Mogens Bisgaard, næstformand, Amalie Ørsted, sekretær, Nicholas Symes, kasserer, Andreas Harder, Anne Rahbek Christensen, Trine Krebs, Grethe Bryde Nielsen og Carsten Lunding 

HVORNÅR: Tirsdag den 29. marts kl. 17.00 – ca. 21.00
HVOR: Rundskuedagens Plejecenter, Dagcenteret, Dannebrogsgade 44, 1660 København V (gåafstand fra Hovedbanegården). PRIS: Kr. 75,- for aftensmaden – der er mulighed for at købe drikkevarer herudover. TILMELDING: Senest tirsdag den 22. marts til Katrine Klinken, e-mail katrine@klinken.dk. Skriv tilmelding til generalforsamling 2011 i emnefeltet. I tilfælde af afbud på dagen, ring til Katrine på 2326 2048. NB: Hvis vi bliver så mange, at der ikke er plads i dagcenteret, bliver mødet og middagen afholdt i Københavns Madhus, Ingerslevsgade 44. Alle tilmeldte får direkte besked.

Dagsorden for ordinær generalforsamling Slow food Convivium Nordsjælland-Købemhavn

  1. Valg af ordstyrer og stemmetæller
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab med bestyrelsens forslag til det kommende års budget
  5. Indkomne forslag
  6. Forslag til aktiviteter i det kommende år
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Anne Rahbeck Christensen (modtager genvalg) – Carsten Lunding stiller op som bestyrelsesmedlem. Andreas Harder stiller op som suppleant
  8. Valg af suppleanter (hvert år): Grethe Bryde Nielsen (modtager genvalg), Trine Krebs (modtager ikke genvalg)
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)
  10. Eventuelt Forslag fra medlemmerne skal være indgivet til formanden, Katrine Klinken, e-mail katrine@klinken.dk, senest fire uger før Generalforsamlingen for at blive behandlet. Forslag, der indkommer senere, henvises evt. til behandling under eventuelt.

Leave a Reply