Årsberetning 2011 for Slow Food København Nordsjælland

posted in: Convivia | 1

Generalforsamling 21.marts 2012, Tarteletten TV-Glad, København ved bestyrelsesformand Katrine Klinken

Så er der gået endnu et år i vores lokalgruppe København-Nordsjælland.

Der har været en fin interesse for Slow Food-sagen. Vi har oftest flot fremmøde til medlemsmøder, der foregår i en venskabelig stemning med videbegærlighed og madglæde.

Når vi som Sjællændere og Københavnere ser tilbage på 2011 i København var det et stort ”madår”, med en stribe arrangementer, møder, events m.m., men alligevel er vores lille græsrodsforening ikke helt druknet i det.

Der foregår rigtig meget godt på ude på Sjælland og her i byen, som vi kun kan støtte og være del af. Jeg tænker på Københavns Fødevarefællesskab, udvidelse af Skolehaverne, Bybi, Torvehallerne m.m.

Slow Foods madkamp er både værdi-/kulturkamp og et politisk projekt. Filosofien er at det ganske enkelt starter ved maden i det daglige – også til fest… og der er et større mål end at spise, og vi er fælles om at forstå at der er sammenhæng mellem verden omkring os og hvad vi sætter til livs.

Vi kæmper for god, ren og retfærdig mad til alle. Derfor er vi også et netværk der er åben for alle. Det afspejler sig i vores bestyrelse og medlemsskaren: mangfoldighed er karakteristisk ved Slow Food hele vejen igennem!

Viden er det eneste der bliver større af at blive delt og det handler om at få udbredt både viden om god praksis.

Medlemmer
Vi er det sidste år støt gået fra at være ca. 170 til ca. 125 betalende medlemmer – og det er simpelthen omvendt af sidste år. Nogle af vores medlemmer er flyttet fra vores convivium (lokalgruppe) for at være med i at skabe nye. Andre var kun medlem i 2010 i forbindelse med Salone del Gusto og Terra Madre.

Denne type svingning i medlemskab er normal i andre grupper i Slow Food internationalt. Vi må dog også erkende at betalingssystemet på den italienske hjemmeside er bøvlet. Det er noget vi i bestyrelsen og i de andre lokalgrupper herhjemme og i Norden taler meget om – kan vi finde et andet system, hvor vi er sikre på at der er kræfter til at håndtere det?

Vi har stærkt brug for medlemmer for at profilere vores holdninger og helt generelt gøre sagen mere synlig.

Medlemsmøder
Vores plan i foreningen er at afholde ca. 10 medlemsmøder hvert år. Mødernes emner og form prøver tilsammen at dække det vi står for: smag, nydelse, hverdagsmad, lokal mad og drikke, restauranter med godt madhåndværk, og andre måder at skaffe sig mad på end masseproducerede bulkvarer.

At dele disse værdier er grunden til at vi mødes.

Her er en liste over møder og de steder man har kunne møde os.

29. marts 2011 Generalforsamling på Rundskuedagens Plejecenter hvor vi smagte dejlig mad som de ældre får. Anne Marie Helger og Jeppe Helweg underholdte og det var en god oplevelse.

2.maj Vild chokolade på Axelborg med Rasmus Bo Bojesen og Andreas Harder (30 deltagere)

5.juni Dansk vin på vincenteret i Avedøre med Anne Juel Christensen og Anders Selmer (21 deltagere – mange ikke medlemmer)

20 juni Københavns Skolehaver (14 deltagere – men meget vellykket)

Sidste weekend i juni Kulinarisk Sydfyn med 12 frivillige medlemmer

26.-27. august MADfoodcamp med 15 frivllige medlemmer

ÆBLEDAG i samarbejde med Forbrugerrådet (600 deltagere)

Honningmøde på Skovlyst (22 deltagere)

Vi er alle medproducenter! Den Grønne butik i Gentofte (desværre aflyst)

Naturlig vin hos Terroisten (16 deltagere)

Terra Madre dag (Flot fremmøde – måske 150)

Burns Supper på Nose2Tail – (56 deltagere) opkrævet via billetto

Pop-ned middag i samarbejde med Din Baghave (10-12 deltagere)

STOR Tak til alle der har lagt hus til vores besøg og alle de som har brugt tid på at gøre os mere vidende til vores medlemsmøder. Det er en vigtig støtte til Slow Foods mission.

PR og synlighed!
Vi har udsendt en stribe nyhedsbreve via mailinglisten og Facebook.

Vi har deltaget på Kulinarisk Sydfyn med de andre conviva i landet og Slow Food skole/demoer blev grundlagt.

MAD foodcamp med bod og frivillige og samarbejde med Forbrugerrådet

Vi inviteres nu til Fødevareministeriets møder, har haft møde med Madkulturen under Fødevareministeret, og vi prøver så godt vi kan at være talerør for de små og mindre producenter og den lokale mad.

Nationalt og internationalt samarbejde

Vi er 6 convivia i Danmark (måske 7). København-Nordsjælland, Lolland-Falster, Odsherred, Fyn, Ålborg, Sønderjylland og Århus. Vi ønsker alle samarbejde og har fælles hjemmeside. Repræsentanter fra grupperne har holdt fælles møde i november. Vi har planer om at sammen være sponsor til en af de 1000 haver i Afrika.

Det Internationale arbejde og Slow Food Nordic network som jeg har taget del i som talsperson for SF i Danmark og i Norden i 2011 er beskrevet i vores nytårshilsen/nyhedsbrev.

Bestyrelsesarbejde
Bestyrelsen har afholdt 3 møder og resten af arbejdet er foregået med mails og i udvalg. Co-leader/næstformand Mogens Bisgaard står for hjemmeside og finkæmmer tekster til nyhedsbreve. Amalie og Grethe har på hver deres måde bidraget som sekretær med referater fra møder og udsendelse af velkomstbreve m.m. til medlemmer. Flere i bestyrelsen har arrangeret medlemsmøder.

Hvis der ikke er en gruppe til at drive foreningen sker der ikke noget – så en tak til jer alle for hvad I har bidraget med.

Tak for at støtte!
Slow Food har en stor sag. Vi er ude i en kulturkamp og derfor er bredden i medlemsskaren vidunderlig – jeg holder meget af den mangfoldighed og rummelighed der er karakteristisk for Slow Food. Måske fordi foreningen har erkendt at det handler om vidensdeling og om at stå sammen – vi er op i mod noget kæmpestort og derfor skal vi blive stærke sammen fra et ægte fundament.

Derfor tak til alle medlemmer for at støtte Slow Food og være del af sagen – det er godt at I er med. Det er dejligt når der er deltagelse, frivillige osv. men det er også dejligt at I støtter med medlemskabet. Også særlig tak for at I deltager i generalforsamlingen, der gør at vi kan arbejde som en demokratisk forening.

Frivilligt arbejde er noget de fleste gør en tid, og der er der flere i bestyrelsen der har valgt at tiden skal bruges på noget andet. Det er lidt vemodigt at sige farvel til nogen der har arbejdet med i bestyrelsen i årevis og jeg vil derfor sige stor tak til vores kasser Nicholas Symes, Anne Rahbek, Grethe Bryde Nielsen og Andreas Harder for alle de år I har arbejdet for sagen. Det håber jeg at I fortsætter med. Tidligere bestyrelsesmedlemmer støtter jo stadig sagen på forskellige måder og jeg håber at I også gør!

 Marts 2012, Katrine Klinken, København

One Response