Årsberetning for Slow Food convivium København-Nordsjælland 2009-2010

posted in: Convivia | 0

Generalforsamling 13.april 2010, Snapstinget Christiansborg København

Raketten er skudt af!
Det har været et meget spændende og opløftende år for vores convivium København-Nordsjælland – der sidste sommer skiftede navn fra Nordsjælland-København. Det har været en fantastisk start for mig som bestyrelsesformand. Der har været en oprigtig interesse for Slow Food i pressen og vi haft en stor medlemsfremgang. Mange deltager i vores medlemsmøder, som har været afholdt i en rigtig god ånd.

At vi er et convivium passer så godt til Slow Food bevægelsens ånd. Convivium, i flertal convivia, er et latinsk ord, der betyder ‘gæstebud’, ‘selskab’, ‘gilde’. Slow Food har valgt det som en passende betegnelse for sine lokale afdelinger.

Det engelske ord ‘convivality’ kan oversættes til selskabelig – og lystig kendetegner stemningen der har været levende i arbejdet både her lokalt i ‘vores egen’ gruppe og når jeg har været til møder i de andre convivia herhjemme og i udlandet.

Slow Food har en stor sag. Vi er ude i en kulturkamp og derfor er bredden i medlemsskaren vidunderlig. Jeg holder meget af den mangfoldighed og rummelighed der er karakteristisk ved Slow Food. Måske fordi foreningen har erkendt, at det handler om vidensdeling og om at stå sammen. Vi er op i mod noget kæmpestort og derfor skal vi blive stærke sammen fra et ægte fundament … ja, det kan lige nu lyde som madreligion.

Carlo Petrini – Slow Foods internationale præcident har tidligere sagt: Uanset om man tænder op i en grill, knæler på en tatamimåtte eller sidder i en elegant restaurant, er dét at spise en helt grundlæggende del af tilværelsen. Ved at højne kvaliteten af vore fødevarer, og give os tid til at nyde dem, bringer vi med enkle midler større glæde ind i hverdagen. Det er filosofien bag Slow Food.

Den mad, vi spiser, er en central del af dagliglivet og har stor indflydelse på vore omgivelser – på landskabet og på bevarelsen af traditioner og af jordens biodiversitet. En sand gastronom kan ikke se bort fra den nære forbindelse mellem bord og klode. – Og så mener Carlo Petrini også at at kvalitet er alles ret og ikke kun for de få.

Og så vil jeg fortsætte med konkret hvad vi gør under sloganet Good, clean and fair – eller på dansk God, ren og retfærdig mad

Medlemmer
Vi er det sidste år gået støt frem fra 35 betalende til 125 betalende medlemmer.

Hjemmeside
Mogens fra bestyrelsen skal have særlig tak for et super flot arbejde med de gode hjemmesider (www.slowfoodcopenhagen.dk og www.slowfooddanmark.dk). Hele skabelonen bruges nu af alle convivia, og vi fletter nyheder sammen.Desuden udsendes nyhedsbrev hvor både medlemmer, presse og andre interesserede kan tilmelde sig via hjemmesiden. På hjemmesiden findes også en kalender med relevante møder og events.

Medlemsmøder
Vi afholder ca. 10 medlemsmøder hvert år. Det blev besluttet sidste sommer, at vi fremover vil organisere medlemsmøder omhandlende forskellige emner. Det er korte, lokale møder, som kan være et slags fyraftensmøde og der er altid er en bid og et glas eller kop.

Møderne skal tilsammen dække det vi som Slow Food-gruppe står for. Møderne skal også dække de forskellige interesser der er i gruppen: hverdagsmad, historisk mad, godt grej, drikke, alternative måltider og restauranter m.m.

Målet har været at få så mange medlemmer til at have lyst til at komme og blive mere engageret i Slow Food, og at få gæster til at blive interesseret.

Møderne kan også vise gode eksempler og være med til at udbygge vores samarbejde med andre der arbejder med madkvalitet, små produktioner, udervisere der ønsker at udvikle folks evne til at smage og blive bevidst om godt håndværk osv.

Og så handler medlemsmøder også om at mødes med ligesindede og dele noget sammen!

Her er en liste over møder og de steder man har kunne møde os i 2009:

 • Maj: Ekstremt øl og mad i Meyers Madhus
 • Juni: Spiseriet på Mellemfolkeligt Samvirke
 • August: Årstiderne (120 deltagere – også børn der lavede mad på bål)
 • Oktober: Skolemad på Hillerødgades Skole
 • November: Bæredygtigt fiskeri på Kødbyens Fiskebar
 • November: Kunst og køkkentøj. Godt køkkengrej og glögg fra R-vinbar
 • December: Terra Madre dag i Københavns Madhus – en festdag
 • Januar: Condidtori La Glace om levende dansk kagehistorie
 • Februar: Københavns Fødevarefællesskab om alternative måder at skaffe sig råvarer
 • Marts: Le Sommelier – vinglassmagning – at blive bedre til at smage
 • PR-aktivitet: Kulinariske Sydfyn, Grøntsagsfestivallen på Halmtorvet og Fiskens Dag

STOR Tak til alle der har lagt hus til vores besøg og brugt tid på at gøres os mere vidende til vores medlemsmøder.

Terra Madre dag 10. December 2009 – Slow Food 20 års dag – i Københavns Madhus
Video med Slow Foods historie, biavl i byen, smagning af danske hasselnødder og ost, global økonomi, Farmers Markets, Københavns Madhus m.m. og så fik vi øl fra Halsnæs Bryghus, mad fra Saison, eddike, is fra Svaneke og folkemusik med ROD. Og så kom et par minutter af det i TVLorry …

En særlig tak til Københanvs Madhus for at huse os til denne helt unikke dag med mere end 80 deltagere– og til de gode og meget forskellig indlæg der gjorde den aften til noget helt særligt og helt lokalt.

Lokal presse
Spis Bare – Hvad snakker de om, Samvirke, Hjemkundskab, P1 Formiddag i forbindelse med Terra madre dag – hos Poul Friis, Mad og venner og senest i Børsen om vinsmagning af forskellige glas.

Nationalt samarbejde
Vi er snart 6 convivia i Danmark. Ud over København-Nordsjælland, Lolland-Falster, Odsherred, Fyn, Ålborg og har vi lige om lidt i Sønderjylland. Vi ønsker alle samarbejde og har fælles hjemmeside og en fælles stand på Kulinarisk Sydfyn sidste weekend i juni (www.kulinarisksydfyn.dk), som vi alle håber kan blive en tradition og en måde at binde os sammen.

De danske conviva havde i februar et fællesmøde hos Bi Skaarup på Falster sammen med vores italienske kontaktpersoner. Der er et godt fundament for et samarbejde der kan række ud i fremtiden og bliver mere.

Politisk Arbejde – en spire
Vi har haft et møde med Forbrugerrådet i vinter. De danske convivia vil i fremtiden arbejde for at fokus på kvalitet og dette arbejde kan måske delvist blive i dette regi, hvor f.eks. prisaspektet (der også kan være vigtigt) fylder meget. Vi kan måske få en rolle i fremtiden i forbrugerpolitisk sammenhæng.

Desuden har jeg i december som repræsentant for Slow Food deltaget i Workshop om indholdet i det kommende rammeprogram for Nyt Nordisk Mad 2010-2014

Internationalt samarbejde
I efteråret var Mogens på en fødevarepolitisk koference på University of Gastronomical Sciences i Pollenza.

I oktober kom Paolo Di Croce, General Secretary of Slow Food på en lynvisit. Kort efter fik vi planlagt et besøg af vores to kontaktpersoner fra Italien. Vi fik sammensat et et spækket 4 dages program med lokale besøg på Amalies Madskole i København, Forbrugerrådet, Landbrugsrådet, Årstiderne m.m.

Og så havde vi to dage med besøg fra Slow Food i Norden. Vi var en gruppe på 17 bestyrelsesmedlemmer fra alle de Nordiske lande (undtagen Finland) til frokost i Nordisk Ministerråd. De fleste kom til sammenskudsgilde hjemme hos mig samme aften – og det er lige nu fremtidsplanen at vi til den internationale Slow Food konference Terra Madre i Torino til oktober mødes for at styrke samarbejdet i de Nordiske lande med henblik på en dag at få et Slow Food Norden og et Nordisk Terra Madre –et bredt netværk med jævnlige møder.

I mit private og faglige virke har jeg haft mulighed for at rejse en del. Det har været meget inspirerende at besøge Slow Food i Jämtland og møde de svenske grupper i Stockholm, New York og Paris. Der har været gæster i byen fra Slow Food i San Francisco og London, samt alle de nordiske lande. Det er godt at finde ud af hvor mange muligheder der er for at arbejde med Slow Food og være med til at gøre en forskel – småt som stort!

Danmark kan sende 10 delegerede til den internationale konference Terra Madre 2010. Pladserne går i år ikke til bestyrelsesmedlemmer men til andre vigtige håndværkere, universitetsfolk, unge m.m. Det er de danske convivia lige ved at have på plads.

Tak for et flot år
Det har været et meget positivt arbejdsår. Bestyrelsen har afholdt 4 møder og resten af arbejdet har foregået i udvalg. Det har været en godt arbejdende bestyrelse – jeg vil gerne takke hvert bestyrelsesmedlem for den unikke indsats. Tilsammen har vi suppleret med forskellige evner og netværk, og der har været lagt meget arbejde i sagen og i at få det her på skinner.

Afslutningsvist vil jeg takke jer alle for at støtte Slow Food og vores arbejde.

Og så ønsker jeg at Slow Food ånden vil leve videre… for vi er kun lige startet!

Leave a Reply