Årsberetning for Slow Food convivium København-Nordsjælland 2010-2011

posted in: Convivia, Nyheder | 3

Generalforsamling 29.marts 2011, Rundskuedagens Plejecenter København

Det har været et godt år for vores convivium København-Nordsjælland og for Slow Food i Danmark og Norden. Der har været en fin interesse for Slow Food-sagen og vi har fortsat  medlemsfremgang.
Mange deltager i vores medlemsmøder, der foregår i en rigtig god ånd med varm stemning, nysgerrighed og madglæde.

Slow Food har gang i en stor sag, og vi er fælles om at mene at der er sammenhæng mellem verden omkring os og hvad vi kommer på tallerkenen og i munden. Vi kæmper en kulturkamp for god, ren og retfærdig mad til alle. Derfor er vi også et netværk der er åben for alle. Det afspejler sig i vores bestyrelse og medlemsskaren: mangfoldighed og rummeligheden der er karakteristisk ved Slow Food.

Medlemmer
Vi er det sidste år støt gået frem fra 125 til 170 betalende medlemmer. Nogle af vores medlemmer er flyttet fra vores convivium for at være med i at skabe lokale conviva. Det seneste år er der kommet grupper i Ålborg og i Århus. Vi har brug for medlemmer for at profilere vores holdninger og helt generelt gøre sagen mere synlig.

Medlemsmøder
Vi afholder ca. 10 medlemsmøder hvert år. Mødernes emner og form prøver tilsammen at dække det vi står for: smag, nydelse, hverdagsmad, lokal mad og drikke, restauranter med godt madhåndværk, og andre måder at skaffe sig mad på end masseproducerede bulkvarer.. Der skal være en grund til at være med i Slow Food lokalt. Det har været målet for bestyrelsen, at vi skal have mulighed for at mødes og dele vores interesse og meninger

Der er korte lokale møder, som kan være en slags fyraftensmøder og der er altid er en bid og noget at drikke. Vi holder også længerevarende møder og udflugter. Her er en liste over møder og de steder man har kunne møde os:

STOR Tak til alle der har lagt hus til vores besøg og alle de som har brugt tid på at gøre os mere vidende til vores medlemsmøder. Det er en vigtig støtte til sagen.

PR (punktvis)

  • En stribe nyhedsbreve via mailinglisten og Facebook
  • Kulinarisk Sydfyn med de andre conviva, og ideen om en Slow Food skole/demoer blev grundlagt
  • Høstmarkederne på Skærtoft Mølle og Fuglebjerggaard
  • Deltagelse i Fødevareministeriets møder og workhsops (MUMS, MadX)
  • Katrine Til SF Hillerød ved. Fremvisning af FOOD Inc.
  • Mogens og Katrine oplæg til Regional Madkultur Sjælland

Politisk Arbejde
Stærkt ønske om at blive hørt. En delgruppe af bestyrelsen er gået i gang med arbejdet som de vil fortælle mere om under eventuelt.

Nationalt samarbejde
Vi er snart 7 convivia i Danmark. København-Nordsjælland, Lolland-Falster, Odsherred, Fyn, Ålborg, Sønderjylland og Århus. Vi ønsker alle samarbejde og har fælles hjemmeside og en fælles stand på Kulinarisk Sydfyn sidste weekend i juni, som vi alle håber kan blive en tradition og en måde at binde os sammen.

Internationalt samarbejde
Den internationale konference Terra Madre og udstillingen Salone del Gusto i Torino i oktober 2010 er Slow Food event der afholdes hvert andet år og er en fantastisk måde at opleve at man er del af et internationalt netværk. Salone del gusto var i år delt ind i regioner og ikke lande. En stor gruppe af bestyrelsen og medlemmer, bl.a. fra Københavns Madhus var med. Fra Danmark havde  vi 10 delegerede med forskellig baggrund: universitetsfolk, farmere osv. For alle 10 var det første gang de deltog i den kæmpe store event.

1000 haver
Vi har fået en sponsor til en af de 1000 haver i Afrika

Slow Food Nordic network
Har afholdt tre møder. Et i Jämtland, et i Torino begge i oktober 2010, og et i København i marts 2011. Der arbejdes på at få et sekretariat og på at styrke netværket, videns deling og Slow Food i vores region. Vi holdt møde i marts i Københavns Madhus hvor grundlæggeren og stifter af SF Carlo Petrini deltog – det var en vigtig weekend for det forsatte arbejde. Tak for bidrag fra alle omkring os til at gøre weekenden praktisk mulig og sjov.

Tak for et flot år
Det har været et meget positivt arbejdsår. Bestyrelsen har afholdt 3 møder og resten af arbejdet er foregået med mails og i udvalg. Det er en glæde at være formand for en velfungerende bestyrelse – jeg vil gerne takke hvert bestyrelsesmedlem for deres bidrag.

Afslutningsvist vil jeg takke jer alle for at støtte Slow Food og være del af sagen – det er godt at I er med.

Tak for en god generalforsamling
En særlig tak til Rundskuedagens Plejecenter for at huse vores generalforsamling og for at vi fik lov at smage den dejlige lokal mad. Hvis nogen vil have inspiration eller besøge køkkenet/stedet, er de velkomne til at henvende sig til forstander Jo Helvad jo.helvad@suf.kk.dk, mobil 2673 2398. Også tak til Anne Marie Helger og Jeppe Helweg for gode ord og toner!

3 Responses

Leave a Reply