Generalforsamling i convivium Nordsjælland / København

posted in: Convivia | 6

chairsGeneralforsamlingen afholdes søndag den 26. april 2009 kl. 13.00 i Meyers Madhus, Nørrebrogade 52 C, 2. baggård, 2200 København N.

Bemærk: Før generalforsamlingen er der lejlighed til at høre to spændende foredrag.

Anne Rahbek Christensen har læst på Slow Food Universitetet. Anne fortæller om, hvilke muligheder der er for at studere på Universitetet. Vi får et indblik i den fantastiske oplevelse det var at dele sine gastronomiske interesser med andre medstuderende fra hele verdenen.

Per Maack Andersen fra Pers Griseri i Søsum vil fortælle om det at producere økologiske slagtesvin i småskala med fokus på at levere et kvalitetsprodukt. Per’s Griseri er et lille økologisk landbrug på ca. 16 td. land, ejet og drevet af Per Maack Andersen. Driften blev omlagt til økologisk i 1997. En af Pers kunder er bestyrelsesmedlem Andreas Harder. Andreas vil fortælle om sine skinke eksperimenter med kød fra Pers Griseri. Læs mere om Pers griseri på www.pers-griseri.dk.

Dagsordenen for Generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af ordstyrer og stemmetæller
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab med bestyrelsens forslag til det kommende års budget
5. Indkomne forslag
6. Forslag til aktiviteter i det kommende år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg:
* Formand Lise Lykke Steffensen
* Andreas Harder
* Carmen Ekvall
8. Valg af suppleant/er (hvert år)
9. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)
10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne må for at blive behandlet være indgivet til formanden senest
2 uger før Generalforsamlingen. Forslag der indkommer senere, henvises til behandling under eventuelt.

Bestyrelsen ser gerne, at nye og friske kræfter melder sig til foreningsarbejdet, og opfordre derfor alle interesserede til at melde sig. Information kan fås ved henvendelse til formand eller bestyrelsesmedlemmer.

Tilmelding til generalforsamlingen ser vi gerne til formand Lise Lykke Steffensen på telefon 20 55 13 58 eller på mail lise.lykke@get2net.dk.

Efter generalforsamlingen vil blive budt på lidt godt at spise og drikke. Vi håber på et stort fremmøde.

På vegne af Slow Food Convivium
Nordsjælland-København

Lise Lykke Steffensen
Formand for foreningen

6 Responses

Leave a Reply