Generalforsamling i Slow Food København Nordsjælland

posted in: Arrangementer, Convivia | 0

Tirsdag den 13. april 2010 afholder Slow Food København Nordsjælland generalforsamling i Snapstinget. Samme dag og samme sted holder foreningen Oprør fra Maven generalforsamling. Medlemmer af begge foreninger er velkomne til at deltage i hele programmet, men stemmeret til generalforsamlingerne afhænger af medlemsskab til den pågældende forening.

Programmet starter klokken 16 med et fælles kagebord for alle fremmødte – men husk at komme i god tid, for der er sikkerhedskontrol på Christiansborg. Programmet for hele dagen er:

16.00-16.20: Fælles kagebord for alle
16.20-16.40: Bo Jakobsen, Restaurationen / R Vinbar kommer og skælder ud. Bo er kendt for sine meget principfaste meninger om dansk madkultur – læs fx debatindlægget »Vi har glemt alt om god mad« i Politiken.
16.45-17.30 (ca): Generalforsamling, Oprør fra maven (dagsorden – se hjemmeside [link] 17.30-18.00 (ca): Mie Kongstad, Design Engineer, fortæller om at dyrke økologiske fødevarer  i byen – også kaldet urban agriculture – og hvordan det medvirker til at forbedre dansk madkultur.
18.00-19.00: Middag. Prisen for middagen (kr. 155,-) betales på dagen (kr. 155,-)
19.00-21.00 (ca): Generalforsamling, Slow Food København Nordsjælland

Dagsorden for generalforsamling Slow Food København Nordsjælland:

  1. Valg af ordstyrer og stemmetæller
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab med bestyrelsens forslag til det kommende års budget
  5. Indkomne forslag
  6. Forslag til aktiviteter i det kommende år
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleant/suppleanter.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt

Ad punkterne 7 og 8: Bestyrelsesmedlemmerne Nicholas Symes, kasserer, Amalie Ørsted, sekretær, og Mogens Bisgaard er på valg. Alle tre modtager genvalg. Suppleanterne Trine Krebs, Anne Rahbeck Christensen og Grethe Bryde Nielsen er på valg, og modtager alle genvalg. Suppleant Carmen Ekvall modtager ikke genvalg. Carsten Lunding stiller op.

Forslag fra medlemmerne må, for at blive behandlet være indgivet til formanden senest to uger før Generalforsamlingen. Forslag, der indkommer senere, henvises til behandling under eventuelt.

TID: Tirsdag den 13. april kl. 16-21 (ca)
STED: Snapstinget, Christiansborg, Prins Jørgens Gård 1.
PRIS: Kr. 155,- for middagen – betaling kontant på dagen
TILMELDING: Senest tirsdag den 6. april til bestyrelsesmedlem Mogens Bisgaard på mogens@madkultur.dk. Ved tilmelding: Angiv fulde navn og adresse, og om du deltager i 1) det fælles kagebord, 2) aftensmaden og / eller 3) generalforsamlingen i Slow Food København Nordsjælland.

Leave a Reply