Generalforsamling i Slow Food København Nordsjælland

posted in: Arrangementer | 0

Så er det tid til den årlige generalforsamling i Slow Food Convivium København Nordsjælland. Det foregår onsdag den 6.marts 2013 kl. 16.45 på Københavns Rådhus, Rådhuspladsen. Der bliver mulighed for at høre lidt om det politiske liv på Rådhuset, se det historiske køkken og smage hverdagsmaden fra kantinen. Og så skal vi tale om hvordan det går med Slow Food bevægelsen. Vi håber der kommer gode ideer fra medlemmerne til det videre arbejde for god, ren og retfærdig mad.

Program for onsdag 6.marts 2013
Kl. 16.45 vi mødes i entreen til Københavns Rådhus hvor vi sammen går til ”Hovedkassen” hvor vi afholder vores møde.
Kl. 17.00 Anne Vang, Børne- og ungdomsborgmester fortæller om det politiske arbejde med EAT madordningen til børn herunder fattige børn. Der bliver serveret kaffe og en rådhuspandekage.
Kl.17.30 Rundvisning, hvor vi bl.a. skal se det historiske køkken.
Kl.18.00 Generalforsamling – se dagsorden jf. vedtægterne nedenfor.
Ca. kl. 19.30 En anretning fra den økologiske kantine på Rådhuset, der har modtaget Københavns Madhus pris for Det fuldendte måltid og Hjerteprisen.

Prisen for aftensmaden er 130 kr. inklusive drikkevarer.

Vi i bestyrelsen glæder os til at se så mange som muligt.

Mange hilsner fra bestyrelsen for Slow Food Convivum København-Nordsjælland:

Katrine Klinken, formand for foreningen/conviviumleder, Mogens Bisgaard, næstformand, Mikkel Sander, kasserer, Amalie Dynnes Ørsted, Carsten Lunding, Jannie Vestergaard, Bettina Brønnum Lohse og Christopher Melin.

HVORNÅR: Onsdag 6.marts kl. 16.45 –  ca. 21.00
HVOR: Københavns Rådhus, Rådhuspladsen – vi mødes ved hovedindgangen. Mødet foregår i Hovedkassen
PRIS: Kr. 130,- for aftensmaden inkl. drikkevarer, der er mulighed for at købe drikkevarer herudover (ønsker du ikke at deltage i aftensmaden, er arrangementet gratis)
TILMELDING: Via billetto.dk senest søndag den 2. marts

I tilfælde af spørgsmål, send en e-mail katrine@klinken.dk.

Dagsorden for ordinær generalforsamling Slow Food Convivium Nordsjælland-København

 1. Valg af ordstyrer og stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Forslag til aktiviteter/bestyrelsens handlingsplan i det kommende år
 7. Bestyrelsens forslag til det kommende års budget
 8. Valg af bestyrelsesformand: Katrine Klinken (modtager genvalg)
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Amalie Dynnes Ørsted (modtager ikke genvalg) Carsten Lunding (modtager genvalg), Bettina Brønnum Lohse
 10. Valg af suppleanter: Bettina Brønnum Lohse (stiller i stedet op som bestyrelsesmedlem), Erik Larsen (modtager genvalg), Christopher Melin (modtager ikke genvalg)
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Eventuelt – bl.a. møde for frivillige i foreningen

Forslag til foreningen skal være formanden i hænde senest fire uger før generalforsamlingen. Forslag sendes til formanden, Katrine Klinken, e-mail katrine@klinken.dk, senest fire uger før Generalforsamlingen for at blive behandlet. Forslag, der indkommer senere, henvises evt. til behandling under eventuelt.