Generalforsamling og infomøde om Terra Madre Nordic

posted in: Nyheder | 0

Som tidligere varslet afholder foreningen Slow Food København-Nordsjælland generalforsamling den 10.4., klokken 17.00 på restaurant Blå Congo, Brønshøjvej 14, 2700 Brønshøj.

ENGLISH: the annual general assembly will be held on the 10th of April at 17.00 at Restaurant Blå Congo, for additional info, feel free to contact johank.dal@gmail.com

 

Alle er velkomne til generalforsamlingen, hvortil der serveres en forfriskning.

Efter generalforsamlingen, klokken ca. 19.00 er der fællesspisning til 190,- kroner pr. kuvert, hvor Carsten Lunding fra Blå Congo vil lave og præsentere nogle af de mest populære retter fra Blå Congos repetoire. Drikkevarer kan tilkøbes. Tilmelding til spisning sker direkte til restauranten på +45 51 92 11 70.

 

Under middagen vil formand Johan Dal fortælle de interesserede om Terra Madre Nordic arrangementet, som foreningen er vært for og medarrangør af den 27.-29.4. (tmn18.com).

 

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af ordstyrer og stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab med bestyrelsens forslag til det kommende års budget
 5. Indkomne forslag
 6. Forslag til aktiviteter i det kommende år
 7. Valg af formand (mindst hvert 4 år, ulige år)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 medlemmer i lige år og 2 i ulige år)
 9. Valg af suppleant (hvert år)
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)
 11. Eventuelt

Det reviderede regnskab for året fremlægges på dagen og udsendes til interesserede efter generalforsamlingen.

Til behandling er der bl.a. forskellige vedtægtsændringer, bl.a. vedr. ændring af navnet fra Slow Food København-Nordsjælland til Slow Food København og udbytning af begrebet convivium med community, som vedtaget ved Slow Foods Internationale Kongres i Chengdu.

 

Vi håber at se mange gamle og nye medlemmer og andre interesserede.

 

På bestyrelsens vegne

 

Johan Dal

Formand