Generalforsamling på Kølsters 12 Haner

posted in: Arrangementer, Headline | 0

Det er tid til den årlige generalforsamling i Slow Food Convivium København-Nordsjælland. Det foregår onsdag den 11. marts 2015 kl. 17 på Kølsters tolv haner på Nørrebro. 

Esben Carlsson Kølster vil fortælle om den nye ølbar, øl og cider – som vi kan smage.

Derefter afholder vi den formelle generalforsamling om hvordan året er gået for Slow Food bevægelsen og hvad vi skal i fremtiden.

Vi håber der kommer gode ideer fra medlemmerne til det videre arbejde for god, ren og retfærdig mad. Har du lyst til at stille op til bestyrelsen vil vi meget gerne høre fra dig – men kom glad til generalforsamlingen hvis du ikke har tid til bestyrelsesarbejde, men gerne vil følge med og støtte på anden måde – der er flere som er interesseret i at stille op til bestyrelsen.

Program for onsdag 11.marts 2015
Kl. 17 vi mødes på Kølsters tolv haner, Rantzausgade 56, 2200 København N til en kaffe, øl eller cider og en snack og hører lidt om stedet. Du kan se lidt om Kølsters 12 Haner på facebook.

Ca. Kl. 17.20 Generalforsamling – se dagsorden jf. vedtægterne.

Det er gratis og du er velkommen til kun at deltage i generalforsamlingen – tilmeld dig via billetto.

NB: Ca. kl. 19.30 Vi får økologiske mad fra Manfreds. Pris for aftensmaden med en drink: 125 kr. for medlemmer og 175 for ikke medlemmer. Husk at angiv om du har allergier el. lign. Der er mulighed for at købe flere drikkevarer/smagsprøver – Husk at maden skal bestilles på billetto.

Dagsorden for ordinær generalforsamling Slow food Convivium København-Nordsjælland

 1. Valg af ordstyrer og stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab med bestyrelsens forslag til det kommende års budget
 5. Indkomne forslag
 6. Forslag til aktiviteter i det kommende år/bestyrelsens handlingsplan i det kommende år
 7. Bestyrelsens forslag til det kommende års budget
 8. Valg af bestyrelsesformand (Katrine Klinken modtage ikke genvalg)
 9. Valg af kasserer (Kasper Duhn modtager genvalg)
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Carsten Lunding (modtager genvalg), Bettina B. Lohse (modtager ikke genvalg) – FYI: Mogens Bisgaard og Jannie Vestergaard er ikke på valg i år.
 11. Valg af suppleanter (hvert år): Cornelia Kaas, Nicoline Lund Nielsen og Johan Dahl (modtager alle tre genvalg) Erik Larsen og flere nye medlemmer stiller op.
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)