Good Food, Good Farming: March til Bruxelles!

posted in: Debat, Nyheder | 0

Fremtiden for vores mad og vores landbrug er til debat i Bruxelles. For første gang bliver reformen af europæisk landbrug besluttet af både Europaparlamentet og de nationale regeringer. Det er vores chance for at kræve en fælles landbrugspolitik (CAP), der sikrer god mad og godt landbrug. Det er på tide med forandring.

Derfor mødes borgere fra alle EU-lande den 19. september foran EU-parlamentet i Bruxelles til en konference med deltagelse af europapolitikerne for at fremsætte de krav til EU’s fælles fødevarepolitik, der er blevet formuleret af en række NGO’er med Agricultural and Rural Convention og Slow Food i spidsen. På konferencen deltager præsidenten for Europaparlamentet, Martin Schultz, EU’s landbrugskommisær, Dacian Cioloş og præsidenten for Slow Food, Carlo Petrini.

Good Food March
Mødet i Bruxelles er kulminationen på den Good Food March, der nu tager sin begyndelse overalt i Europa. Marchdeltagerne mødes den 5. september i Strassbourg og herfra går det mod Bruxelles. Har du ikke tid til at deltage i marchen, kan du alligevel få indflydelse – for borgere i alle EU-lande har mulighed for at fremsætte deres krav til den nye landbrugspolitik på et foto: Skriv dig ønske, dit navn og »Danmark« på et A4-ark, tag et billede af dig selv med dit ønske på en baggrund, der kobler dig til mad, dit navn og send det til mogens@madkultur.dk – så kommer billedet med i et fotoalbum, der bliver overrakt til EU-politikerne den 19. september.

Baggrund
I de seneste 50 år er vores skatter blevet brugt til at støtte industrialiseret fødevareproduktion. Denne type landbrug truer bønderne på deres eksistens. Den skaber global fødevareusikkerhed på den ene side og bjerge af spildte fødevarer på den anden.

Den ødelægger miljøet, fordi den er afhængig af et overforbrug af kunstgødning, skadelige pesticider og fossilt brændstof. Fabrikslandbrug er afhængige af importeret soja som foder. Fabrikslandbrug tilsidesætter dyrevelfærden, forværrer klimaforandringerne og fører til affolkning af landområderne. Vi efterlyser en gennemgribende fornyelse af vores fødevare- og landbrugssystem. EU’s landbrugspolitik skal ændres, lad os marchere for forandring!

Denne sommer marcherer bønder, borgere og unge mennesker fra hele Europa til Bruxelles, for at deltage i events, aktioner og protester langs ruten. Vi inviterer alle til Bruxelles den 19. september 2012 for at være med til at kræve, at EU sikrer god mad og godt landbrug.

Lad os få en europæisk landbrugspolitik, der:

  • Garanterer sikre og stabile, udgiftsdækkende priser til bønderne og fair priser til forbrugerne
  • Værdsætter vores naturlige, kulturelle og kulinariske arv
  • Støtter både unge og gamle familielandbrug. Vi har ikke råd til at miste flere bønder!
  • Kæder støtteordninger direkte til dyrevelfærd samt sociale og miljømæssige kriterier. Offentlige penge skal gå til offentlige goder!
  • Lader os  selv bestemme over vores mad
  • Viser vejen til et mere grønt og bærdeygtigt landbrug og støtter agroøkologisk landbrug
  • Styrker den sociale og økonomiske udvikling af landbrugsområderne
  • Garanterer dyrkning af lokale proteinafgrøder i stedet for importeret soja
  • Sikrer ligeværd for gamle og nye medlemsstater i EU
  • Afviser spekulation i fødevarer og eksport af landbrugsprodukter til priser, der ligger under produktionsomkostningerne