Indkaldelse til Generalforsamling i Slow Food København 2019

posted in: Arrangementer, Nyheder | 0

Hermed indkaldes til generalforsamling i foreningen Slow Food København.

Generalforsamlingen afholdes som tidligere varslet den 3. april 2019 fra klokken 16.30 på Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby.

 

Her vil vi blive vist rundt og få et oplæg af direktør og Slow Food medlem Anne-Birgitte Agger (Gigger) og høre om alle de nye tiltag, der skal gøre skolen til én af de bedste fagskoler i verden med bæredygtighed, håndværk og tårnhøj faglighed som pejlemærker.

Efter det afholdes generalforsamlingen ifølge vedtægterne med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af ordstyrer og stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab med bestyrelsens forslag til det kommende års budget
 5. Indkomne forslag
 6. Forslag til aktiviteter i det kommende år
 7. Valg af formand (mindst hvert 4 år, ulige år)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 medlemmer i lige år og 3 i ulige år)
 9. Valg af suppleant (hvert år)
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)
 11. Eventuelt

 

Vi slutter dagen af med et fælles måltid – mere info hertil følger.

Følg også med her.

 

Vel mødt!

På vegne af bestyrelsen,

 

Johan Dal

Formand Slow Food Kbh