Indvielse: Æbleværkstedet Nonnetit

posted in: Aktuelt | 8

NonnetitSøndag d. 18. september 2011 kl. 13 indvies »Æbleværkstedet Nonnetit« i Grevinge. Bag værkstedet står en forening, der blev stiftet i 2010 – og næstformand i bestyrelsen er formanden for Slow Foods Odsherred-convivium, Rie Boberg.

Ideen om et æbleværksted er udsprunget af en lokal tradition og udviklet med tanke for moderne mennesker. Gennem inspiration fra den lokale tradition og kulturhistorie om selvforsyning og fællesskab, vil foreningen videreføre / genindføre de elementer af æblekulturen, som giver mening og kvalitet i et moderne hverdagsliv på landet – i Grevinge Sogn. Æblekundskab i ”mands minde” bliver herved en kulturarv og ressource, vi kan bruge i fremtiden – og være med til at give livet på landet nyt indhold. Et indhold, der udover at bygge på lokale traditioner, også kan bidrage til at give det lokale landskab ny identitet og værdier for nye og gamle generationer.

Æbleværkstedet skal blive et center for formidling afden gamle æblekultur med aktiviteter som f.eks.mostfremstilling, lokale æblehistorier/fortælleværksted, æblekurser, oplevelse for gæster osv. Æbletemaet skal suppleres med en mere generel natur- kulturformidling om landskab og mennesker i mands-minde.

Program for 18 september

  1. Velkomst kl.13.15 ved Naturvejleder Peter Løn Sørensen
  2. Tale af Højskoleforstander Torben Smidt Hansen
  3. Afsløring af gaver
  4. Smagskonkurrence
  5. Rundvisning
  6. Kaffe og æblekager

– Mostmaskinen kører hele dagen og brændekomfuret er i gang
– Se udstillingen ”Fra jordgulv til æbleværksted”  og lysbilledshow om æbler
– Betty koger æblesirup, rist æbler over bål, skyd et æble med bue og pil

8 Responses

Leave a Reply