Referat fra generalforsamling 13. april

posted in: Convivia | 0

Tirsdag den 13. april 2010 afholdt Slow Food København Nordsjælland generalforsamling i Snapstinget med følgende dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab med bestyrelsens forslag til det kommende års budget
 5. Indkomne forslag
 6. Forslag til aktiviteter i det kommende år
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleant/suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

 1. Valg af ordstyrer og stemmetæller
  Trine Krebs blev valgt som dirigent. Bo Damgård og Katrine Terkelsen blev valgt som stemmetællere.
 2. Formandens beretning
  Læs formandens beretning her!
 3. Kassererens beretning
  Der blev rejst spørgsmål ang. kontingent andelen, som går til Italien. 75% af  kontingent går til Italien, som sørger for medlemshåndtering og derudover støtte til Ark of Taste og Biodiversitets Fonden. Regnskabet blev godkendt. Hent beretningen her.
 4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab med bestyrelsens forslag til det kommende års budget
  Regnskab og budget godkendt. Hent regnskab og budget her.
 5. Indkomne forslag
  Der var ved fristens udløb ikke indkommet nogen forslag.
 6. Forslag til aktiviteter i det kommende år
  Fra bestyrelsens side: Administrativ indsats, med fx hjemmeside, repræsentation på diverse markeder, profilering af Slow Food i mad-debatten, styrkelse af samarbejdet med de andre danske og nordiske convivia samt deltagelse i den international konference, Terra Madre. Arrangementer: Ca. 10 medlemsmøder det næste år. Allerede planlagte arrangementer: Kogeskole på Saison, Kålarrangement på Frilandsmuseet, østerstur til Vadehavet. Fra medlemmernes side: Politisk profilering af Slow Food, Taste Education.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Formand Katrine Klinken var ikke på valg. Næstformand Andreas Harder var ikke på valg. Medlemmerne Mogens Bisgaard, Nicholas Symes og Amalie Ørsted var på valg og blev genvalgt.
 8. Valg af suppleanter
  Suppleanterne Anne Rahbek Christensen, Trine Krebs og Grethe Bryde Nielsen var på valg og blev genvalgt. Carsten Lunding blev valgt som suppleant.
 9. Valg af revisor / revisorsuppleant
  Bo Damgård blev valgt som revisor.
 10. Eventuelt
  Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at sætte gang i arrangementer og projekter. Slow Food bevægelsen støtter mange forskellige typer af projekter, fx skolehaver, farmers markets, earth markets mm. Husk at være tilmeldt nyhedsbrevet på hjemmesiden – og giv besked, hvis du skifter email-adresse.

Leave a Reply