Referat fra Generalforsamling i Slow Food København Nordsjælland

posted in: Convivia, Headline, Nyheder | 0

chairmansbellReferat fra Slow Food København Nordsjællands Generalforsamling på Gasværksvejens Skole 5. marts

Vi takker Gasværksvejens skole og Hermann Fagerlund, leder af madskolen, for spændende oplæg om madskolen og rigtig dejlig mad.

Ad  1. Valg af dirigent og stemmetæller. Cornelia Kaas blev efter forslag fra bestyrelsen foreslået som dirigent. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for korrekt indkaldt og dermed lovlig i forhold til vedtægterne. Som stemmetæller valgtes Martin Bregnballe. Bettina Brønnum Lohse blev valgt som referent.

Ad 2. Formandens beretning. Formandinden aflagde beretning, som blev godkendt.

Ad 3. Kasserens beretning. Kassereren Mikkel Sander fremlagde beretning.

Ad 4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab. Kassereren fremlagde regnskab, som blev godkendt.

Ad 5. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

Ad 6. Forslag til aktiviteter. Bestyrelsen fortsætter med at stå for 7-8 årlige arrangementer, hvoraf Generalforsamlingen er et af arrangementerne . Terra Madre dagen forsætter som mad-byttemarked. Salone del Gusto afholdes 23-27 2014 oktober i Torino.

Der kom følgende forslag fra deltagerne på Generalforsamlingen:

  • Teknologi der har indflydelse på mad – eks. Frysning.
  • Mere om gris og svineproduktion
  • Mere om forskel i smag ift. Jord og foder.
  • Lære at smage
  • Om brød og lokalt mel

Ad 7. Valg af formand. Formanden Katrine Klinken er ikke på valg.

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Mogens Bisgaard og Jannie Vestergaard stiller op til genvalg. Derudover stiller Cornelia Kaas, Johan Dahl og Nicoline Lund Nielsen op til bestyrelsen og som suppleanter.

Til bestyrelsen blev valgt: Mogens Bisgaard, Jannie Vestergaard og Cornelia Kaas.

Som suppleanter blev valgt: Erik Larsen, Johan Dahl og Nicoline Lund Nielsen.

Ad 9. Valg af kasserer : Kasper Duhn

Ad 10. Valg af revisor og revisorsuppleant. Sandra Draznin blev valgt som revisor.

Ad 11. Eventuelt.  Intet til eventuelt.