Referat fra generalforsamlingen, 26. april

posted in: Convivia | 4

Generalforsamling Slow Food København/Nordsjælland 26. april i Meyers Madhus

 1. Rie Boberg valgt som ordstyrer
 2. Formandens beretning. Se vedhæftede
 3. Kassererens beretning. Se vedhæftede årsregnskaber. Godkendt
 4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab med bestyrelsens forslag til det kommende års budget.. Budget godkendt
 5. Ingen indkomne forslag
 6. Forslag til aktiviteter: Ekstrem øl og mad i Meyers Madhus 24. maj. Issmagning Nams Cuisine 23. maj. Deltagelse i Copenhagen Cooking august. Arr. om Grønlands gastronomi og råvarer i september.
 7. Valg af formand. Lise Lykke Steffensen er på valg og genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Katrine Klinken. Katrine Klinken er valgt som ny formand. Bestyrelsen takker Lise Lykke for hendes store indsats i de forgangne år.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.Andreas Harder er på valg og genopstiller. Valgt. Carmen Ekvall er på valg og genopstiller som suppleant. Valgt. Mogens Bisgaard stiller op som menigt medlem. Valgt.
 9. Valg af suppleanter. Trine Krebs vælges. Grethe Bryde Nielsen vælges. Anne Rahbek Christensen vælges.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen har fået bemyndigelse til blandt medlemmerne at finde disse.
 11. Intet under evt.

4 Responses

Leave a Reply